Sundhed & Miljø ›› Baggrund: Sådan undersøges miljø og sundhed

Baggrund: Sådan undersøges miljø og sundhed

Læs de foreløbige rapporter fra de uafhængige konsulenter, der undersøger konsekvenser for miljø og sundhed af anlæg og drift af en mine på Kvanefjeld ved Narsaq.

Rapporterne foreligger som PDF'er. Klik for at downloade:

Retningslinjer for vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed

Retningslinjer for VVM-rapport om mulige konsekvenser for miljøet

Folder med introduktion til Projekt Kvanefjeld

Hvad er uran?

Sjældne jordarters metaller og Kvanefjeld
 

GME holder borgermøde i Narsaq
GME holder borgermøde i Narsaq
 

Miljø

Greenland Minerals and Energy er forpligtet til at drive de højeste miljøstandarder under alle niveauer under efterforskning, brydning, og rehabiliteringsprocesser. I Grønland er det Råstofdirektoratet, der sætter retningslinjerne for udarbejdelse af Vurdering af Virkninger på Miljø (VVM) til rapportering af mineraludvinding i Grønland. VVM-rapporten skal dække hele efterforskningsperioden fra mineudvikling før minen opstartes til dennes nedlukning og en efterfølgende moniteringsperiode. Et centralt element af VVM'en er miljøbaseline-undersøgelserne, der bestemmer miljøstanden før enhver opstart af mine aktivitet.

Sommer i Narsaq

Sommer i Qaqortoq

Der er indgået kontrakt imellem Greenland Minerals and Energy og Orbicon, en dansk ingeniør virksomhed, om at udføre miljøbaseline-undersøgelser. Orbicon specialiserer sig i VVM studier. Som tilføjelse til data, der er indsamlet siden 2007, vil miljøbaseline-undersøgelserne være baseret på yderligere data, der svarer til seks års studier, udført af den danske Atom Energy Kommission under deres undersøgelser af Kvanefjeldet i 1970’erne og 1980’erne, før Greenland Minerals and Energy fik projektet. Dette vil sikre, at baseline undersøgelserne er robuste og repræsenterer præcist miljøets tilstand før enhver form for forstyrrelse, der relaterer sig til mineralsk udvinding. Baseline undersøgelsen adresserer tre nøglekomponenter: 1) kemiske og toksikologiske aspekter (forurening), 2) forstyrrende aspekter (påvirkning af plante- og dyrebestand) og 3) lokal anvendelse og lokal viden.