Spørgsmål og svar ›› Forretningsspørgsmål
GME A/S hovedkvarter i Narsaq

Forretningsspørgsmål

Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne jordarter og uran i forhold til mineprojektet på Kvanefjeld.

Dokumentet er inddelt i følgende fem sektioner:
1) Fakta om sjældne jordarter og uran
2) Forretningsspørgsmål
3) Miljøspørgsmål
4) Sociale og økonomiske spørgsmål
5) Uran-spørgsmål

2) Forretningsspørgsmål

Spørgsmål: Hvorfor har Greenland Minerals & Energy valgt at udforske og udvinde på Kvanefjeld?

Svar: Kvanefjeld er en af de største forekomster af sjældne jordarters metaller i verden. Malmen i Kvanefjeld rummer flere elementer med kommerciel værdi, nemlig sjældne jordarter, uran og zink.

Det globale forbrug af sjældne jordarter forventes at stige til over 180.000 tons om året i 2016, hvilket er en stigning på 50 procent fra det nuværende niveau. Efterspørgslen drives af en betydelig markedsvækst for mange applikationer, der er afhængige af sjældne jordarter.

Spørgsmål: Er det muligt at udvinde de sjældne jordarters metaller og efterlade uranen?

Svar: Nej, det er lidt ligesom at fiske med et stort net. Du kan forsøge at fange én type fisk, men der er uundgåeligt, at nettet vil indeholde mange arter, som du ikke nødvendigvis  ønsker at fange.
Eftersom de vigtigste mineraler i Kvanefjeld indeholder både sjældne jordarter og uran, er det ikke muligt selektivt at udvinde og bearbejde de sjældne jordarter og holde uran adskilt. Den eneste måde at adskille de to produkter på er under den kemiske behandling af den malm, der brydes .

Spørgsmål: Har Greenland Minerals & Energy tilstrækkelig professionel erfaring til at gennemføre det komplekse mineprojekt?

Svar: Greenland Minerals & Energy er et australsk baseret mineselskab med stor erfaring på dette område. Projektgruppen består af branchefolk fra hele verden og er støttet af internationalt anerkendte eksperter, der er tilknyttet som konsulenter. Udviklingen af projektet vil blive forvaltet i samråd med og under tilsyn af såvel grønlandske som danske myndigheder.

Spørgsmål: Hvorfor siger I, at uran er kun et ' biprodukt ', når GME vil tjene en masse på uranen?

Svar: Sjældne jordarters metaller er de primære produkter. Uranen, der er bundet i de samme mineraler, skal fjernes, før man kan fremstille et kommercielt REE-produkt. Den potentielle årlige produktion af sjældne jordarter (REE) er mere end 23.000 tons, og den bliver 40 gange større end produktionen af biproduktet uranoxid, som vil være op til 500 tons om året.

Det er vigtigt at huske, at uranforekomsten på Kvanefjeld har en meget lav kvalitet. Greenland Minerals and Energy forventer at udvinde 0,04 procent uran pr. ton sammenlignet med 1,3 procent sjældne jordarter pr. ton.

Spørgsmål: Hvem kan købe uran fra Greenland Minerals & Energy?

Svar: Uran kan kun eksporteres til lande, der har brug for uran til at producere ren energi i deres atomkraftværker, og kun hvis disse lande har underskrevet ikke-spredningstraktaten (NPT), der forvaltes af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), som er en FN-organisation.

Det forventes, at både den grønlandske og den danske regering vil blive aktivt involveret i sammen med GME at oprette eksportkontrol for udskibning af uran.

Dokumentet er inddelt i følgende fem sektioner:
1) Fakta om sjældne jordarter og uran
2) Forretningsspørgsmål
3) Miljøspørgsmål
4) Sociale og økonomiske spørgsmål
5) Uran-spørgsmål

Download spørgsmål og svar

Download vores spørgsmål og svar om Projekt Kvanefjeld som PDF. Alle fem sektioner en samlet i ét dokument.