Jobs & udvikling ›› Fremtidens Kvanefjeld – nye attraktive jobs til Grønland
GME borer på Kvanefjeld ved Narsaq

Fremtidens Kvanefjeld – nye attraktive jobs til Grønland

Af John Mair,
Ph.d., Managing Director Greenland Minerals & Energy Ltd

Siden 2007 har Greenland Minerals & Energy efterforsket Kvanefjeldet og udviklet et mineprojekt i verdensklasse. Efter 8 års intenst arbejde indleverer vi om få måneder en ansøgning om udvindingslicens til de grønlandske myndigheder. Kvanefjeldets bidrag til det grønlandske samfund er 1000 nye jobs i anlægsfasen og 735 jobs i driftsfasen. Minen leverer 400 mio. i virksomhedsbeskatning plus medarbejdernes indkomstbeskatning. Minen bringer nye muligheder ikke bare til Narsaq, men hele Grønland.

Få arbejde på Kvanefjeld – bliv boende på kysten
Fremtidens Kvanefjeld kan blive en af Grønlands store arbejdspladser. Der skal fx bygges nye huse til medarbejderne, anlægges en havn, laves veje, bygges en fabrik, arbejdes med minedriften etc. Vi får brug for alle typer arbejdskraft: mekanikere til maskinerne, lastbilchauffører, kontorpersonale, vagter, ingeniører, geologer og håndværkere af alle slags. Der bliver også behov for mange underleverandører til minen: frisører, supermarkeds- og hotelpersonale, taxachauffører og mange andre.

Vores sprogpolitik sikrer, at der er arbejde til alle uanset, hvilket sprog man taler – og vi tilbyder både engelsk- og danskkurser. Fremtidens Kvanefjeld er samtidig en fleksibel arbejdsplads, hvor det bliver muligt at arbejde i skiftehold, så medarbejderne fx kan blive boende i bygden på kysten og flyve til og fra Narsaq i fastlagte perioder.

Deltagere i et af GME 's borgermøder om Projekt Kvanefjeld

Respekt for natur, dyr og mennesker
Det er et omfattende arbejde at etablere en ny mine på Kvanefjeldet i Narsaq. Greenland Minerals & Energy har gennem alle årene samarbejdet tæt med skiftende regeringer for at leve op til de krav og ønsker, som de har stillet til os. Vi har anvendt specialister fra hele verden for at efterkomme de højest mulige standarder indenfor miljø- og naturbeskyttelse, sikring af sociale forhold mm. I den proces er alle aspekter af minens betydning blevet ekstremt grundigt belyst: vand, vind, mennesker, dyreliv og mange andre faktorer. Flere end 30 af verdens bedste og mest kompetente virksomheder på hver deres område har været involveret og der er brugt ca. 500 mio. kroner på forundersøgelsen.  

I disse måneder lægges sidste hånd på undersøgelserne af de sociale og miljømæssige konsekvenser, hvorefter vi ansøger om en udvindingslicens. Den meget langvarige undersøgelsesproces har betydet, at alle tænkelige aspekter af minens påvirkning af miljø, mennesker og dyr er blevet belyst. Som en naturlig del af godkendelsesprocessen følger en folkelig høring, hvor alle kan stille spørgsmål og påvirke udformningen af den endelige mine. Greenland Minerals & Energy ser frem til at opfylde alle de krav og standarder, som myndighederne stiller til os. Kvanefjeldsprojektet kan kun blive en realitet gennem et tæt samarbejde mellem Greenland Minerals & Energy og alle stakeholdere på Grønland.  

Kvanefjeldet er unikt
Kvanefjeldet indeholder en af verdens største forekomster af sjældne jordarter, hvilket er fastslået af internationale institutioner på området. Endnu er kun 20 pct. af projektområdet blevet undersøgt, så der er muligheder for et helt unikt grønlandsk mineprojekt. De sjældne jordarter er 16 metaller med helt særlige egenskaber, som bruges i fx vindmøller, elbilbatterier, fladskærme og mobiltelefoner. Når vi udvinder de sjældne jordarter kommer der uran med som biprodukt. Det er ikke teknisk muligt at lade uranen blive i fjeldet. 80 pct. af minens omsætning vil stamme fra sjældne jordarter og 20 pct. fra uran. Overskuddet fra uranen giver projektet en konkurrencefordel, så det kan konkurrere internationalt. Og det er præcis, hvad Grønlands kommende mineindustri har behov for – internationale konkurrencefordele.

De sjældne jordarter skaber grøn vækst

I den størrelse som minen har i vores ansøgning, så er der til 100 års minedrift. Kravene til minedriften er høje. Der stilles også strenge krav til, hvordan mineområdet skal efterlades, når minen ikke længere skal være aktiv. I hele dens levetid vil minens skyline set fra Narsaq være den samme – den skal være et ubrudt vartegn for Kvanefjeldets storhed og et klart statement til verden.

Udfordringer med uran
Grønland er historisk set en fanger- og fiskernation. I de senere år har skiftende regeringer fokuseret på mulighederne for at udvikle en mineindustri. I september 2010 ændrede regeringen ”Standardvilkår for efterforskningslicenser i Grønland”. GME søgte om og modtog i november 2011 licens til, at efterforskningen også måtte inkludere uran, som vi siden 1950erne har vidst er i Kvanefjeldet. Det var et klart og positivt signal fra regeringen om, at Grønland gerne vil udvikle en mineindustri, hvor uran kan være et biprodukt. Det var samtidig en vigtig politisk markering, da regeringen ophævede nul-tolerancen overfor de mineprojekter, der indeholder uran.

De sjældne jordarter vil blive markedsført på verdensmarkedet. Uranen vil kun blive solgt til dem, der følger de internationale konventioner og som bliver stramt overvåget efter direkte aftale med regeringerne i de lande, hvor der er atomkraftværker, som skal bruge uranen til el eller varme. Der er 131 atomkraftværker i EU og 37 pct. af al strøm i EU stammer fra atomkraft. I Sverige er der fx 10 værker, i Frankrig er der 58 atomkraftværker. Det danske Udenrigsministerium er i samarbejde med de grønlandske myndigheder ved at lægge sidste hånd på, hvordan kontrol og eksport af uranen skal foregå efter de højeste internationale standarder og under streng kontrol af den Internationale Atomenergi Kommission.

Der er uranminer i bl.a. Australien, USA og Canada. Disse lande har i mange år håndteret udvindingen af uran. Greenland Minerals & Energy skal arbejde efter mindst de samme standarder som i de nævnte lande. Vi er klar over, at Grønland ikke har omfattende erfaring med minedrift. Men siden 2010 har regeringerne gjort meget for at lære af de dygtigste minelande i verden om udvinding og regulering af uran. Den erfaring og viden er tilstede i mange andre lande. Derfor skal specialiseret international arbejdskraft hjælpe med at drive minen.

En mine på Kvanefjeld skaber jobs og udvikling

En fælles fremtid
Fremtidens Kvanefjeld bliver et positivt bidrag til udviklingen af Grønland. Udviklingen skal ske med omtanke og i tæt dialog med befolkningen. Derfor har de seneste tre regeringer også gennemført et omfattende informationsarbejde i store dele af Grønland med støtte fra bl.a. GEUS. Dele af regeringen og embedsværket har været på studietue i Canada og Australien for at lære mere. Så sent som i juni måned blev der afholdt en stor 7-dages konference i Narsarsuaq, ligesom vi selv besøgte 7 byer i Diskobugten i august måned, hvor vi informerede om mineprojektet. Sidste år gennemførte vi også en informationstur på kysten.

Vi er klar over, at der er forskellige holdninger til mineprojektet. Det er rigtigt, at Narsaq vil ændre sig fundamentalt den dag, vi påbegynder minebyggeriet. Derfor bestræber vi os også på at holde et højt informationsniveau og gå i dialog med befolkningen. Det er kun gennem oplysning og en seriøs dialog om projektet, at vi kan skabe en fælles og mere tryg fremtid til gavn for alle grønlændere, der ønsker en fremtid med nye jobs og en stærkere selvstændig økonomi baseret på egne ressourcer. Greenland Minerals & Energy ønsker at etablere en mulighed for, at projektet kan udvikles i tæt samarbejde med alle stakeholdere i både planlægningen og gennemførelsen af projektet.  

Ovenstående indlæg er bragt som kronik i den grønlandske avis Sermitsiaq den 14. november 2014.

MERE VIDEN:
www.gme.gl
facebook.com/fremtidenskvanefjeld