man, 21/10/2013 - 14:56

GME gennemfører 12 dialogmøder

Spørgsmål om sikkerhed, sundhed og jobs rejst på borgermøder i Sydgrønland

Borgere over alt i Sydgrønland har de seneste måneder været inviteret til dialogmøder med Greenland Minerals and Energy A/S. I slutningen af august afholdt GME møder med indbyggerne i otte sydgrønlandske bygder, og tidligere på sommeren var der offentlige møder i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik.

Påvirkning af miljø og sundhed var blandt de centrale spørgsmål fra deltagerne i møderne, hvor GME's administrerende direktør, Shaun Bunn, efterforskningsdirektør Jeremy Whybrow og driftschef Ib Laursen orienterede om planerne for en mine på Kvanefjeld. Gennem flere års efterforskning, hvor der er udtaget boreprøver svarende til cirka 75 kilometer, har GME dokumenteret, at Kvanefjeld rummer en af verdens største forekomster af sjældne jordarter samt betydelige mængder uran.

Deltagere i GME's borgermøde i Narsarsuaq

Der var stor spørgelyst ved GME's borgermøde i Narsarsuaq

Støv og stråling

Afstanden fra den åbne mine på Kvanefjeld til Narsaq vil være ti kilometer i luftlinje, og blandt de tilbagevendende spørgsmål på dialogmøderne var risikoen for støvforurening. GME's repræsentanter forklarede, hvordan moderne metoder til dæmpning af støv ved sprængninger eliminerer risikoen for effekter i Narsaq. Den efterfølgende knusning af klippestykkerne sker i lukkede bygninger.

Blandt de sikkerhedsmekanismer, der skal etableres, vil være en permament måling af støvniveau og radioaktivitet i Narsaq og andre steder i omgivelserne, sådan at minesprængninger kan indstilles i tilfælde af ekstreme vindforhold.

Uændret niveau på Kvanefjeld

Også risikoen for øget udslip af radon fra undergrunden blev rejst på flere møder. Her var svaret fra GME, at radonniveauet ikke påvirkes af minen. Restprodukterne fra minen - efter malmen er knust og opkoncentreret - vil blive lagret og dækket med vand, hvorved udslip af radon forhindres.

Sundhedsrisici både for kommende minearbejdere og for befolkningen i Narsaq blev drøftet på dialogmøderne, hvor en række spørgsmål blev stillet. GME's Shaun Bunn og Ib Laursen forklarede, at niveauet af radioaktivitet på Kvanefjeld ikke øges på grund af minen. Den stråling, man i dag udsættes for ved at opholde sig på Kvanefjeld, bliver ikke større ved brydning. Kommende minearbejdere på Kvanefjeld vil blive udsat for mindre radioaktivitet end fx piloter og stewardesser, fremhævede GME på møderne.

Deltagere i GME's borgermøde i Tasiusaq

Mange tog ordet på mødet i Tasiusaq

Jobs til grønlandsktalende

Udsigten til beskæftgelse i minen på Kvanefjeld blev drøftet på de fleste møder. Skal man være tosproget? Er det nødvendigt at kunne tale engelsk? Kan man få arbejde i minen, hvis man bor i en bygd langt fra minen?, lød hyppige spørgsmål.

GME forsikrede på møderne, at også grønlandsktalende kan få job på Kvanefjeld. Man har allerede uddannet flere grønlandssprogede som arbejdsformænd og givet dem undervisning i mine-engelsk - og planlægger at intensivere denne uddannelse, hvis Selvstyret giver GME udvindingstilladelse. I samarbejde med sprogskolen i Sisimiut tilbyder Kommune Kujalleq allerede nu en række af kurser i mine-engelsk, og det er en oplagt mulighed for at forberede sig på et fremtidigt job på Kvanefjeld.

Arbejdere fra hele landet

Langt fra alle jobs i minen vil kunne besættes af arbejdskraft fra Narsaq. GME forudser, at også en del af de lokalt ansatte vil komme fra andre steder i Sydgrønland - eller fra andre dele af Grønland. De vil i lighed med de tilkaldte specialister blive indkvarteret og skiftevis arbejde på Kvanefjeld nogle uger og have fri nogle uger.

GME holdt først på sommeren dialogmøder i Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og Nuuk. I slutningen af august gennemførte man offentlige møder i de otte sydgrønlandske bygder Aappilattoq, Narsarmiit, Tasiusaq, Alluitsup Paa, Ammassivik, Eqalugaarsuit, Saarloq og Narsarsuaq.
 

Pressekontakt

Se venligst vores kontaktinformationer på siden Kontakt