man, 21/10/2013 - 15:22

GME præsenterer plan for mere enkel minedrift

Mange lokale arbejdspladser, men færre tilkaldte eksperter og mindre kemi

På en serie borgermøder over hele Sydgrønland har Greenland Minerals and Energy A/S præsenteret en alternativ plan for etablering og drift af en mine på Kvanefjeld ved Narsaq: Brydning, knusning og opkoncentrering af malmen sker lokalt, mens de mere komplekse processer sker uden for Grønland. Derved vil minen skabe et stort antal jobs for både uafglærte og faglærte, men behovet for højt specialiserede teknikere vil være mindre.

Tidligere planlagde GME, at også de videre processer skulle finde sted nær minen, så man fra Narsaq kunne eksportere sjældne jordarters metaller og uranoxid (yellowcake) som produkter. Nu er GME identificeret muligheden for udskibe et mineralkoncentrat fra Grønland og lade den kemiske forarbejdning foregå på store anlæg i udlandet, hvor man i forvejen har den nødvendige kapacitet og ekspertise. Herved fjerner man behovet for at etablere store syre-anlæg i Grønland, og man undgår også udfordringerne med de store mængder syre og andre kemikalier, som anvendes i fremstillingen af slutprodukterne.

GME's efterforskning på Kvanefjeld ved Narsaq

En mine på Kvanefjeld vil skabe mange grønlandske arbejdspladser

Et skib om måneden

Begge udviklingsscenarier er blevet præsenteret for interessenter i Grønland (myndigheder, kommune, NGO'er m.fl.), og den endelige udformning af projektet afhænger af diskussioner med de grønlandske myndigheder og Naalakkersuisut (det grønlandske landsstyre).

Den planlagte produktion er på 282.000 tons mineralkoncentrat årligt. Desuden skabes der som biprodukter 13.000 zinkkoncentrat og 16.000 tons flusspat årligt. Hele produktionen skal udskibes fra den nye havn, der anlægges i tilknytning til minen. Det vil kræve cirka et anløb om måneden af et stort skib.

Mange nye jobs

GME forventer med den reviderede plan at skulle ansætte op til 218 lokale arbejdere, heraf de fleste fra byer og bygder i Sydgrønland, når minen er i drift. Hertil kommer cirka 165 tilkaldte specialister. Det anslås, at hvert job i minen vil skabe yderligere et fuldtidsjob hos lokale underleverandører, i servicefag og handel m.v.

Anlæg af minen vil kræve cirka 1.000 ansatte, og GME planlægger i størst muligt omfang at knytte lokale underleverandører og ansatte til anlægsprojektet.

Når minen er i drift, vil den være en af verdens største producent af sjældne jordarter uden for Kina. Minens levetid er mindst 50 år, og den vil få en omsætning på cirka 2 milliarder kroner (DKK) årligt. GME forventer at skulle betale omkring 300 millioner kroner årligt i skat til landskassen, hvortil kommer beskatningen af ansatte og underleverandører.

GME forventer at skulle ansætte over 200 lokale arbejdere på Kvanefjeld

GME forventer at ansætte over 200 lokale arbejdere på Kvanefjeld.

MInen kan åbne i 2017

Forudsat en principbeslutning i Inatsisartut (Landstinget) om at ophæve nultolerancen for uran, forbereder GME i 2014 at ansøge om udvindingstilladelse på Kvanefjeld. Samtidig vil redegørelserne om henholdsvis sociale og miljømæssige konsekvenser af minen være klar.

Efter en omfattende offentlig vurderings- og godkendelsesproces gennemført af Råstofstyrelsen (BMP) og Naalakkersuisut forventer GME at påbegynde anlægget af minen i 2015. Anlægsfasen vil vare to år, hvorefter minen på Kvanefjeld kan indlede produktion i 2017.

Pressekontakt

Se venligst vores kontaktinformationer på siden Kontakt