tor, 20/03/2014 - 17:23

Grønlandske ministre besøger uranmine i Australien

To medlemmer af det grønlandske landsstyre var i februar i Australien for at hente inspiration i den australske mineindustri og miljøbeskyttelse. Også medlemmer af råstofudvalget i det grønlandske landsting deltog i rejsen.

De grønlandske politikere besøgte bl.a. uranminen Olympic Dam, hvor der udover uran udvindes kobber, guld og sølv, og de fik også indtryk af levevilkårene i den nærliggende by Roxy Downs.

Landsstyret i Nuuk forbereder for øjeblikket regler og regulering for en fremtidig udvinding af uranholdige råstoffer i Grønland. På en række møder med australske myndigheder fik delegationen indblik i den australske lovgivning og administration vedrørende uranudvinding, og de grønlanske landsstyremedlemmer betegner besøget som vellykket.

- Det overordnede indtryk fra Australien er, at der er tale om en omfattende og god styring, der udmønter den bedste internationale praksis i lovgivningen på såvel centralt som decentralt niveau. Både de centrale og decentrale myndigheder lægger meget vægt på, at den daglige myndighedsudøvelse og tilsyn med minevirksomhed, transport og eksport varetages betryggende og på højt internationalt niveau. De australske myndigheder har været meget imødekommende og de har alle tilbudt, at Grønland i det videre arbejde kan hente assistance og rådgivning i Australien, meddeler landsstyret.

Pressekontakt

Se venligst vores kontaktinformationer på siden Kontakt