Mon, 21/10/2013 - 15:26

GME aatsitassarsiorfik pisariinnerusoq saqqummiuppaa

Suliffissat arlallit, immikkut ilisimasallit ikinnerusut, kemikaliat annikinnerit

Greenland Minerals & Energy A/S kujataani innuttaasunut paasissutissiinermini saqqummiuppaat Kuannersuarni aatsitassanik piiaaffissap sanaartorneranut aammalu ingerlanneqarneranut pilersaarutaasup allannguutai: Qaartiterineq, aserorterineq aamma immikkoortiterineq nunatsinni ingerlanneqassaaq, suliareqqiinerillu pisariunnerusut nunatta avataani ingerlanneqassallutik. Taamaasilluni sulisussat amerlanerusut ilinniarsimasut ilinniarsimanngitsullu periarfissinneqassapput, immikkullu ilisimasallit annikinnerusumik pisariaqartinneqassallutik.

Siornatigut GME pilersaarusiorsimavoq suliareqqiinerit piiaaffiup nalaani aamma suliarineqassasut, taamaasilluni saviminissat qaqutigoortut aamma uranoxid (yellowcake) Narsamiit tunisassiarineqarsinnaallutik. Maanna GME immikkoortitikkanik umiarsuarnik assartorneqarsinnaaneri periarfissatut nalilerpaat, kemiskiusumillu akuiaanerit suliffissuarnik avataaniittunik ingerlanneqalersinnaallutik, taakkunanimi ilisimasaqarneq aammalu atortorissaarneq pioreermata. Taamaasiornikkut nunatsinni seernartoq atorlugu akuiaaviliornissaq pisariaarussaaq, kemikaliallu annertuut tunisassiornermi atorneqartussaagaluit pisariaarussallutik.

GME's efterforskning på Kvanefjeld ved Narsaq

Umiarsuaq ataaseq qaammammut

Periarfissat marlussuit Kalaallit Nunaani soqutigisaqaqatigiiaanut saqqummiunneqarput (pisortat, kommunit, NGO-t il.il.), pilersaarusiallu ilusivissaa oqartussat Naalakkersuisullu oqaloqatiginerisa kingorna naammassineqarumaarluni.

Pilersaarutaavoq ukiumut immikkoortitikkat 282.000 tonsit katersorneqartassasut. Saniatigut immikkoortinneqassapput 13.000 tons zinkissaq, 16.000 tons flusspat ukiumut. Tunisassiassat umiarsualivittaamiit aallarunneqartassapput. Naatsorsuutigineqarpoq umiarsuaq qaammammut ataasiarluni tikittassasoq.

Suliffiit nutaat arlallit

GME-p naatsorsuutigaa pilersaarutip allanngortup iluani sulisussat nunatsinneersut 218-it tungaanut pisariaqartinneqassasut, taakkunani amerlanerpaat kujataata illoqarfiinit aammalu nunaqarfianeersuussallutik. Taakku saniatigut immikkut ilisimasallit 165-it pisariaqartinneqassapput. Naatsorsuutigineqarpoq aatsitassarsiorfimmi sulisoq ataaseq minnerpaamik ataatsimik pilersuisutut sulisitsissasoq, soorlu kiffartuussinermi, niuernermi il.il.

Aatsitassarsiorfissaq sanaartornerani sulisut 1.000-it pisariaqartinneqassapput, GME-lu pilersaarpoq pilersuisussat sulisussallu annerpaamik nunatsinneersuutinniassallugit.

Piiaaneq ingerlanneqalerpat saviminissanik qaqutigoortunik Kina-p avataani pilersuisutut annersaat ilaattut inissiissaaq. Piiaaneq minnerpaamik ukiut 50-it ingerlassaaq, ukiumullu kaaviiaartitassai 2 milliardit (DKK) krone-llutik. GME naatsorsuutigaa ukiumut 300 million krone-nik akileraartassalluni, aammalumi sulisut pilersuisullu akileraartarnissaat ilanngunneqassallutik.
 

GME forventer at skulle ansætte over 200 lokale arbejdere på Kvanefjeld

Aatsitassarsiorfik ukioq 2017 ammarsinnaavoq

Inatsisartuni uranimut naaggaarluinnarneq atorunnaarsinnissaa pillugu aaliangiisoqassagaluarpat, GME piareersarpoq ukioq 2014-mi Kuannersuarni piiaanissamut qinnuteqassalluni. Taamatuttaaq innuttaasunut aammalu avatangiisinut sunniutaasinnaasunik misissuinerit piareersimassallutik.

Pisortanit (Atsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik) aammalu Naalakkersuisunit akuersiniarneq annertuumik ingerlanneqarnerup kingorna, GME naatsorsuutigaa piiaaffissaq ukioq 2015-mi sanaartorlugu aallartissinnaallugu. Sanaartorneq ukiunik marlunnik sivisussuseqassaaq, piiaanerlu ukioq 2017-mi aallartissinnaalluni.