Kuannersuarni pilersaarut ›› Kalaallit Nunaat Danmarkilu akornanni isumaqatigiissut
GME open days in Narsaq

Kalaallit Nunaat Danmarkilu akornanni isumaqatigiissut

Inatsisinut siunnersuut suli Danmarkimip Kalaallinunaata inatsisartuini aalajangerneqanngilaq, kisianni 2016 martsip ingerlanerani aalajangerneqassasoq pilersaarutaavoq. Inatsisit kalaallisut allaqqallutik piareerpata maanga nittartakkamut ilineqassapput.

Læs dokumentet i dansk version:
Aftale vedrørende de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold knyttet til udvinding og eksport af uran