Om GME ›› Om Greenland Minerals and Energy

Om Greenland Minerals and Energy

Mineselskabet Greenland Minerals and Energy A/S begyndte at operere i Grønland i 2007. Firmaet er datterselskab til Greenland Minerals and Energy Ltd., som er børsnoteret i Australien og har hovedkontor i Perth.

Aktiviteterne i Grønland er koncentreret om et licensområde på Kuannersuit/Kvanefjeld ved byen Narsaq i Sydrønland. Her har Greenland Minerals and Energy A/S gennemført et grundigt mineforberedende arbejde med omfattende prøveboringer og andre undersøgelsesprogrammer. I dag står det klart, at Kuannersuit/Kvanefjeld indeholder en enorm ressource af de såkaldt sjældne jordarters metaller, uran og zink.
 

Prøveboring efter sjældne jordarter på Kvanefjeld

Vision
Vores mission er at opdage og etablere projekter for mineralske ressourcer gennem teknisk og teknologisk dygtighed og solid forretnings- og financiel management, for derved at generere udbytte for vores aktionærer. Vi anser mineralindustrien som global, og Grønland imødekommer alle vores kriterier for mineralefterforskning.

Grønland har et stabilt politisk styre, og verdens største ø ligger i en stabil geopolitisk region. Selv om meget store dele af Grønlands undergrund endnu er uudforsket, er der en bred folkelig og politisk erkendelse af, at ressourcerne i undergrunden bliver landets fremtidige økonomiske grundlag.

GME's arbejdslejr på Kvanefjeld, som formentlig rummer verdens største forekomster af sjældne jordarter

Det meste af Grønlands indre er dækket af indlandsis, men kystområderne er fint udækkede og giver med de utallige mineralbælter et glimrende tværsnit over den forskelligartede geologi i landet.

Kuannersuit/Kvanefjeld blev undersøgt som en potentiel uranressource af den Danske Atom Energi Kommission i 1970erne og begyndelsen af 1980erne. Dengang skaffede man sig viden om urankoncentrationer ved såkaldt “spectral logging” af borekerner i stedet for geokemiske metoder. Det betød, at koncentrationer af andre mineraler af økonomisk interesse stort set forblev ukendte, og dermed var det heller ikke muligt at udregne et troværdig estimat af værdien af malmen.

På baggrund af omfattende geologiske undersøgelser og forekomstens karakteristika ved vi i dag, at Kuannersuit/Kvanefjeld rummer en af verdens største forekomster af sjældne jordarters metaller og desuden uran.

Grønland ligger langt væk fra al ting og er logistisk udfordrende, mener mange, men  realiteten er, at der er mange indbyggede fordele ved Grønlands naturlige geografi. Grønland ligger strategisk godt mellem markederne i Nordamerika og  Europa. Sydgrønland ligger på lavere breddegrader end det sydlige Alaska, Yukon og Northwest Territories i Canada – regioner, der er populære blandt mineselskaber og minearbejdere.

Borerig på Kvanefjeld. Greenland Minerals and Energy har fundet enorme forekomster af sjældne jordarters metaller

Dybe fjorde skærer sig ind i kanterne af den grønlandske kyst; det betyder, at de fleste arealer, der egner sig til udforskning, ligger tæt på potentielle havnefaciliteter med dybt vand. Grønland importerer masser af olie til opvarmning og elektricitet, men der bygges flere og flere vandkraftværker; det får også stor betydning for minedriften. I Greenland Minerals and Energy A/S er vi ikke i tvivl om, at Grønland snart vil blive et globalt hot-spot for mineralefterforskning og minedrift.

Narsaq ses for foden af Kvanefjeld, hvor GME efterforsker sjældne jordarter

Samfund
Alle Greenland Minerals and Energy’s aktiviteter i Grønland skal tage hensyn til og ske i samråd med det lokale samfund. Målet er, at vores virksomhed skal have en positiv indvirkning på lokalsamfundet i form af beskæftigelse og støtte til samfundet – og samtidig fastholde en bevidsthed om miljøet og den grønlandske levevis. Vores virke i Grønland har base i byen Narsaq, hvor vi har vores grønlandske hovedkontor og indkvartering til selskabets ansatte, gæster og externe entreprenører. Vi gør brug af så mange grønlandske serviceudbydere som muligt og ansætter lokal arbejdskraft i vores programmer inden for udforskning og udviklingsarbejde.

Hvem kan købe aktier i Projekt Kvanefjeld?

Det grønlandske selskab Greenland Minerals and Energy A/S er 100 procent ejet af det australske Greenland Minerals and Energy Ltd. Det australske moderselskab er børsnoteret - alle kan købe aktier i selskabet og blive medejere. Klik her og læs mere, hvis du overvejer at investere.