Sundhed & Miljø ›› Orbicon registerer miljøet
GME's arbejdslejr på Kvanefjeld i Sydgrønland

Orbicon registerer miljøet

Greenland Minerals and Energy er forpligtet til at arbejde i overensstemmelse med de højeste miljøstandarder. Miljødirektoratet i Grønlands Selvstyre definerer retningslinjerne for den såkaldte VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet). VVM-rapporten dækker perioden fra det første trin i forberedelsen af minedrift til minens lukning mange år senere. En central del af en VVM-undersøgelse er en miljømæssig "baseline"-undersøgelse, der registrerer tilstanden før påbegyndelsen af ​​enhver aktivitet.

Greenland Minerals and Energy har indgået aftale med Orbicon, et dansk konsulent- og ingeniørfirma, om at foretage miljømæssige baseline-undersøgelser. Orbicon er specialister i VVM-undersøgelser og varetog også miljøarbejdet for den danske atomenergikommission i forbindelse med kommissionens undersøgelser af Kvanefjeldet i 1970'erne og 1980'erne. Miljømæssige baseline-data er blevet indsamlet mellem 2007 og 2013, hvilket har resulteret i syv års oplysninger til brug for rapportering og planlægning af VVM-redegørelsen. Det sikrer en stærk baseline-undersøgelse til præcist at beskrive miljøtilstanden forud for enhver forstyrrelse, der kommer fra minen. Den miljømæssige baseline-undersøgelse omfatter tre centrale komponenter:
1 ) De kemiske og økotoksikologiske aspekter (forurening);
2 ) Forstyrrende aspekter (påvirkning af plante-og dyreliv) og;
3 ) Lokal anvendelse og lokal viden.

Orbicon registrerer miljøtilstanden i og omkring Narsaq

Orbicon registrerer miljøtilstanden i og omkring Narsaq.

Miljødirektoratets VVM-retningslinjer hviler blandt utallige andre kilder på Arktiske Miljøstrategi udviklet af det finske miljøministerium, den canadiske miljøvurderingskommissionen, de danske VVM-regler og det ​​australske føderale miljødepartements "Best Practices. Miljøhåndtering i minedrift."

En VVM-redegørelse skal klarlægge de miljømæssige konsekvenser ved projektet. Gennem de sidste tre somre har Orbicon gennemført baseline undersøgelser, der skal dokumentere miljøtilstanden i området, før minedriften går i gang.

"Vi har registreret, hvad der er i området af flora og fauna og taget alle mulige prøver – lige fra fisk til fårelorte. Det er også vigtigt, at vi kender baggrundsniveauet i forhold til stråling og tungmetaller, så vi kan se, om en senere minedrift påvirker med en eller anden form for udledning", siger Flemming Pagh Jensen, Orbicon.

Den største forekomst
Sjældne jordarter er en gruppe grundstoffer og metaller med specielle egenskaber. De bruges bl.a. i lavenergipærer, farve-tv, computerskærme, lasere, superledere og solceller og er derfor meget efterspurgte. Næsten al produktion af sjældne jordarter foregår i dag i Kina.

Ud over sjældne jordarter er der forekomster af uran og zink i Kvanefjeldet, som mineselskabet også har til hensigt at udvinde.