Projekt Kvanefjeld ›› Sjældne jordarters metaller - for en grønnere verden

Sjældne jordarters metaller - for en grønnere verden

Verden står over for mange udfordringer. Vi er godt i gang med at ødelægge vores miljø; det giver anledning til dyb bekymring.

Jordens atmosfære opvarmes med alarmerende hastighed – et fænomen, som videnskabsfolk mener er menneskeskabt, fordi vi afbrænder stadigt flere fossile brændstoffer baseret på olie og gas. Det forandrer sammensætningen af atmosfæren,  medvirker til den såkaldte drivhuseffekt og indvirker overalt på Jordens miljø.

Klik for større billede

Drivhuseffekten er dog kun én blandt flere negative konsekvenser af vores ubetænksomme adfærd, for vi sender talrige giftige gasser ud i atmosfæren. Gifte, som alle levende væsener indånder.

I dag er de menneskeskabte klimaforandringer et højt prioriteret politisk emne overalt i verden. Men selv om klimaforandringerne har sat en ny standard for den globale politiske debat, har det endnu ikke været muligt for de politiske ledere at nå til enighed om de helt store og omvæltende initiativer, dertil er forskellen på rige og fattige landes interesser endnu alt for stor, det afslørede FN’s globale klimakonferencer i København og Mexico City i 2009 og 2010.

Sociale, økonomiske og politiske forhold har hidtil forhindret øjeblikkelige initiativer, som kan nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Derfor ser vi kun gradvise ændringer, når det gælder transportmetoder og energikilder, men ændringerne bliver i højere og højere grad lettet af nye teknologier.

Bilindustrien er et godt eksempel på, at der hele tiden tages nye, vigtige og miljøvenlige initiativer på basis af de såkaldt sjældne jordarters metaller, som har unikke fysiske, kemiske og optiske egenskaber. I disse år er der særligt fokus på de såkaldte hybridbiler, der drives af en forbrændingsmotor i forening med et elektrisk system. Ideen med hybridbiler er at fremstille et køretøj, der bruger meget mindre almindeligt brændstof end en almindelig konventionel bilmotor.

GME borerig klargøres på Kvanefjeld

Hybridbiler benytter sjældne jordarters metaller i både de elektriske motorer og de genopladelige batterier, der driver motorerne. Men hvad er sjældne jordarters metaller engentlig?

Sjældne jordarters metaller er en gruppe af specielle metaller med enestående fysiske, kemiske og optiske egenskaber. Gruppen inkluderer de 15 lanthanider, grundstofferne lanthanum, cerium, praseodymium, promethium (forekommer ikke naturligt), neodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium og lutetium. Grundstofferne yttrium og scandium kan også inkluderes, da de har samme kemiske egenskaber, så totalt er der 17 sjældne jordarters metaller.

Sjældne jordarters metaller indgår i de stærkeste permanente magneter. Disse magneter benyttes i elektriske motorer for at give større effekt. På grund af magneternes større styrke, er færre materialer nødvendige, hvorved motorerne kan være betydeligt mindre og dermed lettere i vægt.

Elektriske motorer, som benytter sjældne jordarters metaller, indgår som en vigtig del i hybridbiler, som i stigende grad vil blive almindelige på vejene i årene, der kommer. De kraftfulde magneter med sjældne jordarters metaller tillader også mindre harddiskdrivere, som bruges i mange elektriske apparater, der behøver dataoplagring.

Mange elektriske produkter er drevet af genopladelige batterier. Et af de mest effektive genopladelige batterier er nikkel-metalhybrid, der bruges i hybridbiler og mange andre elektroniske produkter. En blanding af sjældne jordarters metaller indgår i den legering, der bruges som den positive pol i nikkel-metalhybrid-batteriet og udgør omkring 26 procent af batteriets vægt.

En katalysator er et apparat, der anvendes i udstødningssystemet fra en forbrændingsmotor for at reducere udledningen af giftstoffer. Sådanne apparater er blevet tilpasset mange biler siden 1970erne. Ny teknologi har frembragt en såkaldt trevejs-katalysator. Dette apparat reducerer giftige nitrogenoxider til harmløs nitrogen og ilt, ilter kulmonooxid til kuldioxid samt ilter ubrændt hydrokarbon. Cerium er det sjældne jordarts-metal, som bruges i disse katalysatorer, der anvendes i flere og flere nye biler.

Sjældne jordarters metaller bliver også brugt i andre former for katalysatorer som for eksempel væskeadskillelses-katalysatorer (fluid-cracking), som i stigende grad udnyttes i olieindustrien, da de gør opdelingen af råolien i dens enkelte bestanddele mere effektiv.

Brugen af sjældne jordarters metaller i magneter, genopladelige batterier og katalysatorer udgør mere end 60 procent af det samlede forbrug af sjældne jordarts-metaller. Men efterspørgslen forventes at stige markant på alle disse områder.

GME arbejdslejr på Kvanefjeld ved Narsaq

Den globale efterspørgsel efter sjældne jordarters metaller er allerede større end den samlede produktion. Kina står i dag for mere end 90 procent af den globale produktion, og landet forbruger selv 60 procent. Men Kina er samtidig meget bevidst om den strategiske værdi, som de sjældne jordarters metaller har fået i den globale industriudvikling, og i de senere år har Kina flere gange skåret ned på eksporten til blandt andre Japan og USA.

I det lys er der kolossal international interesse for den store forekomst af sjældne jordarters metaller på Kuannersuit/Kvanefjeld ved byen Narsaq i Sydgrønland. Efter flere års prøveboringer og mineforberedende arbejde vurderer geologerne, at forekomsten på Kuannersuit/Kvanefjeld måske er verdens største og stor nok til at dække cirka 25 procent af verdensmarkedet i flere generationer.

De store industriforetagender inden for blandt andet vindmølleindustrien, bilindustrien og elektronikindustrien har brug for langsigtede og stabile udbydere for at imødekomme den hastigt voksende efterspørgsel efter sjældne jordarters metaller. Forekomsten på Kuan-nersuit/Kvanefjeld har potentialet til at imødekomme behovet på verdensmarkedet og kan samtidig ”booste” den grønlandske økonomi og industriudvikling. Forekomsten er world class, og ved miljømæssig ansvarlig drift kan minen blive en af verdens største producenter af sjældne jordarters metaller.

Orbicon kortlægger miljø og sundhed

Konsulentfirmaet Orbicon har siden 2007 arbejdet på at registrere miljø og sundhed omkring Kvanefjeld - og vurdere de påvirkninger, en mine kan forårsage. GME betaler, men har ingen indflydelse på resultaterne. Læs mere om Orbicons etiske principper på firmaets hjemmeside.