Sundhed & Miljø ›› Sociale konsekvenser ved minedrift
Forår i Qaqortoq

Sociale konsekvenser ved minedrift

Når ingeniørfirmaet Grontmij færdiggør sin rapport om sociale påvirkninger ved minedrift på Kuannersuit/Kvanefjeld, har befolkningen i nærområdet ved Narsaq været med til at bidrage til undersøgelsen med negative og positive synspunkter. De   specielle interessenter, som vi kalder stakeholders, kommunerne, arbejdspladserne, NGO-erne og befolkningen har været inviteret til borgermøder og workshops for at diskutere fordele og ulemper ved etablering af en mine tæt på Narsaq, diskussionerne har været vigtige kilder til udviklingen af scenarieudviklingen af projektet og det endelige billede af hvilke scenarier der kan blive tale om.I Narsaq, Qaqortoq og Nuuk har Grontmij har gennemført en stribe workshops, hvor mineprojektet er blevet præsenteret med efterfølgende debat om bekymringer og muligheder.Firmaet er desuden dykket ned i et utal af rapporter og talmateriale, som beskriver de eksisterende forhold i Narsaq og omegn som for eksempel uddannelsesniveau, befolkningssammensætning, infrastruktur og sundhed denne beskrivelse kaldes i fagsprog for “baseline” undersøgelse og skal tjene som en referencelinje for at kunne registrere ændringer over tid og sammenligne dem med baselinen. Ydermere har Grontmij allieret sig med lokale aktører, som går ind i specifikke områder, der ønskes yderligere oplyst. Blandt andet hvordan lokalbefolkningen benytter de rekreative områder i Narsaq.


SIA’en, som er en forkortelse af det engelske udtryk for sociale påvirkninger, Social Impact Assessment, skal kort fortalt klarlægge påvirkningerne på udviklingen af forskellige positive og negative scenarier ved minedrift på Kuannersuit/Kvanefjeld. Rapporten vil indeholde en beskrivelse af forskellige nødvendige anlægsetableringer for, at projektet kan gennemføres, ligesom rapporten skal indeholde forslag til, hvordan de negative påvirkninger fra anlægsfasen og driften kan minimeres og en plan for, hvilke positive direkte påvirkninger der kommer til lokalsamfundet, så de kan få mest ud af projektet. Som eksempler kan det nævnes, at lokal- og nationaløkonomien vil blive påvirket positivt, da det må forventes, at en øget aktivitet vil medføre en større pengestrøm.  Grontmij skal i henhold til international praksis retningslinjer sammenholdt med de krav, der er i råstofloven og råstofdirektoratets retningslinjer for Social Impact Assessment (Vurdering af Sociale Virkninger) undersøge alle negative og positive forhold, på denne måde vil man danne sig et billede af hvilke påvirkninger, der vil være, så der bliver mulighed for at afværge eller afbøde eventuelle negative forhold og mulighed for at understøtte de positive forhold. Firmaet skal undersøge, hvordan forholdene vil påvirke samfundet og lokalbefolkningen, og blandt andet skal firmaet kortlægge nuværende sundhedsforhold.Kirken i Narsaq, Sydgrønland

Kirken i Narsaq

Grontmij skal samtidig se på, hvordan det vil påvirke befolkningen, hvis der kommer en stor styrke af arbejdskraft udefra, hvordan vil dette forhold påvirke beskæftigelse og levebrødet lokalt og regionalt. Vil dette betyde et fald i ledigheden, og vil dette betyde nye og flere uddannelser for lokalbefolkningen, hvordan vil projektet påvirke bosætningsmønsteret lokalt, regionalt og nationalt, når det kommer til anlægs- og driftsfasen? Har GME for eksempel planer omkring uddannelse af lokalbefolkningen og udvikling af lokalerhvervet? Her vil der blive set meget på levevilkårsundersøgelsen, der allerede foreligger. Men det vil nok også blive nødvendigt at se på forhold i andre lande, hvor noget lignende er sket.