Spørgsmål og svar ›› Spørgsmål om sociale og økonomiske påvirkninger

Spørgsmål om sociale og økonomiske påvirkninger

Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne jordarter og uran i forhold til mineprojektet på Kvanefjeld.

Dokumentet er inddelt i følgende fem sektioner:
1) Fakta om sjældne jordarter og uran
2) Forretningsspørgsmål
3) Miljøspørgsmål
4) Sociale og økonomiske spørgsmål
5) Uran-spørgsmål

4 ) Spørgsmål om sociale og økonomiske påvirkninger
 

Spørgsmål: Hvilke sociale påvirkninger vil minen have på Narsaq og Grønland?

Svar: Greenland Minerals & Energy skal investere omkring 5 milliarder danske kroner over de næste fire år i at etablere minedrift. Denne investering omfatter blandt andet en ny dybtvandhavn, diverse adgangsveje, forarbejdninganlæg, et boligområde og et nyt kraftværk. Minedriften vil skabe hundredvis af arbejdspladser og gavne befolkningen i Narsaq og resten af Grønland økonomisk. Det vil især være vigtigt for Narsaq, som er udfordret af høj arbejdsløshed og oplever et fald i indbyggertallet, fordi de unge forlader byen på grund af mangel på en bæredygtig fremtid.

Spørgsmål: Vil Narsaq lukke ned, når minen åbner?

Svar: Nej, Narsaq vil ikke lukke, hvis minen åbnes. Narsaq er nøglen til projektet på Kvanefjeld , da den giver adgang til lokal arbejdskraft og tjenesteydelser. Placeringen giver Greenland Minerals and Energy mulighed for at integrere den lokale befolkning og arbejdsstyrke på en måde, der ikke er mulig ved andre mineprojekter .Samtidig vil Narsaq drage fordel af arbejdspladserne og infrastrukturen, som vil hjælpe med at udvikle området på en positiv måde.

Spørgsmål: Hvor mange penge vil Grønland tjene på minen ? Vil al profit bare forsvinde ud ad landet?

Svar: Før minen kan generere et nettooverskud, skal minedriften skal opfylde alle sine forpligtelser med hensyn til virksomhedens og medarbejdernes skatter. Da minen skal generere overskud og vil skabe mange godt betalte jobs forventes det, at det grønlandske selvstyre vil have udbytte af minen mange år fremover. Der er ingen tvivl om, at minedriften vil bidrage positivt til økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Grønland.

Når minen er i fuld drift forventes det, at der skal betales i størrelsesordenen 300 millioner kroner (USD 55 mill.) om året i skat til den grønlandske landskasse udelukkende af indtægterne fra Projekt Kvanefjeld. I dette tal er ikke medregnet skatter fra:
Lønninger
Importtold
Royalties

Desuden vil der være betydelige skatteindtægter under den 2-årige anlægsfase
.
I tilfælde af udvidelse af minen forventes skattebetalingen at stige til godt 650 millioner kroner (USD 120 mill.) årligt.

Spørgsmål: Hvor mange arbejdspladser forventer I at skabe?

Svar: De foreløbige skøn for projektet er, at der vil være behov for op til 383 medarbejdere i driftsfasen, hvoraf cirka en tredjedel ideelt ville være lokalt ansatte fra Kommune Kujalleq. Den resterende del af det nødvendige personale, hvoraf op til en tredjedel vil komme fra det øvrige Grønland, vil højst sandsynligt blive ansat på fly-in/fly-out basis. Dette personale vil blive indkvarteret i en ny bydel.

For at bidrage til at opfylde den lokale målsætning om beskæftigelse forbereder Greenland Minerals & Energy et uddannelses- og udviklingsprogram for dem, der måtte ønske at deltage i den kommende minedrift.

Spørgsmål: Hvor skal arbejderne bo?

Svar: De fleste af de fly-in/fly-out-ansatte, der er nødvendige til ledelses-, drifts- og vedligeholdelsesfunktioner i Kvanefjeld-minen, på procesanlægget og på havnen, vil blive indkvarteret i en ny bydel, der formentlig bliver placeret et sted mellem Narsaq by og procesanlægget.

Spørgsmål: Hvordan vil minen påvirke ledigheden?

Svar: Da der er en stor arbejdskraftreserve i Sydgrønland på grund af den nuværende høje arbejdsløshed (cirka 11 procent),  vil minen have en positiv effekt. I en typisk minedrift omfatter de stillinger, der er til rådighed for lokal arbejdskraft blandt andet:
a) Ufaglærte jobs såsom maskinfører, lastbilchauffør, borebisse, procesarbejder mv.
b) Faglærte og højere uddannede som fx værkførere, administrativt personale , sundheds- og sikkerhedspersonale, landmålere, ingeniører, geologer mv.

Spørgsmål: Hvordan vil minen påvirke fåreholderne og lammekødet?

Svar: Der har været fårehold på Narsaq-halvøen i mange år. Kødet bliver løbende undersøgt, og lokale kan spise lammekødet uden negative konsekvenser. Fåreholdernes græsningsområder vil ikke blive berørt af minedriften på Kvanefjeld. Greenland Minerals and Energy har opsat målestationer rundt omkring i Narsaq by og ved gården i Narsaq-dalen for at indsamle baggrundsdata om strålingen som en del af miljøundersøgelserne.

Som led i involveringen af lokale interessenter er Greenland Minerals and Energy i regelmæssig dialog med lokale fåreholdere, og deres bekymringer om de mulige konsekvenser af minedrift bliver der taget højde for, som undersøgelserne skrider frem.

Spørgsmål: Hvordan vil I sikre at et så stort projekt, som vil tiltrække en international arbejdsstyrke, ikke har en negativ indvirkning på små Inuitsamfund?

Svar: Før etablering af minen udfører Greenland Minerals & Energy en mindst to år lang - og i nogle tilfælde længere - vurdering af de potentielle sociale konsekvenser. Det indebærer samråd med de lokale samfund og hjælper med at identificere de problemer og bekymringer, der måtte findes i forhold til at etablere en nærtliggende mine. Bekymringer over den økonomiske udviklings påvirkning af Inuits kultur, levevis og samfund vil blive positivt behandlet, således at den lokale Inuitbefolkning vil kunne drage fuld fordel af de økonomiske muligheder, hvis den ønsker det.

Spørgsmål: Vil Kvanefjeld have nogle økonomiske konsekvenser for Danmark?

Svar: Danmark vil drage fordel af udviklingen af minedriften på en række måder. Det er sandsynligt, at Grønland Selvstyre vil få betydelige skattemæssige indtægter, som kan mindske Grønlands økonomiske afhængighed af det danske bloktilskud. Det er bestemt sandsynligt, at mange danske virksomheder vil få mulighed for at levere varer og tjenesteydelser både under anlæg og drift af Projekt Kvanefjeld.

Spørgsmål: Hvordan vil minen påvirke den grønlandske turisme?

Svar: Mineprojektet er beliggende i et populært turistområde i Grønland, og mange mennesker flyver til Narsarsuaq fra Danmark og Island for at vandre eller sejle eller ankommer som passagerer på et af mange krydstogtskibe, der besøger området.

Det er usandsynligt, at tilstedeværelsen af minen i sig selv vil afskrække turister i betragtning af den omhyggelige udformning og pleje af landskabet, der er planlagt i projektet. Faktisk kan turismeindustrien få gavn af projektet på grund af væksten i antallet af kommercielle flyvninger, bedre indkvartering mv, da den nuværende mangel på en sådan infrastruktur skaber flaskehalse i transporten i Sydgrønland.

 

Dokumentet er inddelt i følgende fem sektioner:
1) Fakta om sjældne jordarter og uran
2) Forretningsspørgsmål
3) Miljøspørgsmål
4) Sociale og økonomiske spørgsmål
5) Uran-spørgsmål

Download spørgsmål og svar

Download vores spørgsmål og svar om Projekt Kvanefjeld som PDF. Alle fem sektioner en samlet i ét dokument.