Projekt Kvanefjeld ›› Stejl vækst i global efterspørgsel

Stejl vækst i global efterspørgsel

I 2016 forventes det globale forbrug af sjældne jordmetaller at være steget til 180.000 ton – en stigning på 50 procent i forhold til det nuværende niveau, som skyldes en markant vækst i markedet for de mange produkter, der indeholder sjældne jordmetaller. Det betyder, at verden har hårdt brug for nye og langvarigt stabile leverandører af sjældne jordmetaller, som kan opfylde den store efterspørgsel.

Kina står for næsten 90 procent af verdens produktion af sjældne jordmetaller. Den nationale efterspørgsel er så stor, at størstedelen forbruges i Kina, og kun en relativt lille andel er tilgængelig til eksport. Kina har langsomt men sikkert reduceret deres eksportkvoter og øget eksportbeskatningen, vel vidende at de sjældne jordmetaller i den grad udgør en strategisk vigtig handelsvare.

Medmindre der gøres store og stabile fund af sjældne jordmetaller uden for Kina, vil udenlandske virksomheder eventuelt være nødsaget til at flytte deres produktionsanlæg til Kina for at få adgang til de sjældne jordmetaller.

Hvorfor Kuannersuit/Kvanefjeld?
Kuannersuit/Kvanefjeld er en af verdens største aflejringer af sjældne jordmetaller. Kuannersuit/Kvanefjeld har potentiale til at opfylde verdens hastigt voksende efterspørgsel efter sjældne jordmetaller, og dermed kan det bidrage kraftigt til den grønlandske økonomi i mange årtier frem i tiden.

Vi mener, at Kuannersuit/Kvanefjeld vil blive en mine i verdensklasse, som kan udvikles på en ansvarlig og miljøvenlig måde og blive til en af verdens vigtigste kilder til sjældne jordmetaller.

Malmen i Kuannersuit/Kvanefjeld indeholder en række grundstoffer med kommerciel værdi, nemlig sjældne jordmetaller og uran. De sjældne jordmetaller er det primære produkt, og uranet udvindes som et biprodukt. Den potentielle årlige produktion af sjældne jordmetaller er mere end 23.000 ton, hvilket er 40 gange mere end produktionen af biproduktet uranoxid.