Sommer i Narsaq
Uafhængige konsulenter vurderer GME's projekt
Her kan du downloade rapporter om miljø og sundhed
Forår i Qaqortoq
Mange tilflyttere og ændrede levevilkår
GME's arbejdslejr på Kvanefjeld i Sydgrønland
Rådgivningsfirmaet Orbicon bidrager til VVM-redegørelse om projekt Kvanefjeld
Kvanefjeld set fra Narsaq

Om uran og atomkraft