tir, 01/07/2014 - 18:29

Tidsplanen for Projekt Kvanefjeld holder stik

Greenland Minerals and Energy Ltd. giver hermed en opdatering på udviklingen i Grønland den seneste tid i forhold til Kvanefjeld-projektet:

Gennem 2014 har en øget opmærksomhed været fokuseret på lovgivningsmæssige aspekter af produktionen af uran og især sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger, idet Grønland og Danmark arbejder på at etablere en samarbejdsaftale om håndtering af ansvar forbundet med udnyttelse af uran. Denne aftale er planlagt afsluttet i 2014.

- I Narsarsuaq i Sydgrønland har der været afholdt en "Uranium Best-Practice workshop" arrangeret af Dansk Institut for Internationale Studier med henblik på at løse lovgivningsmæssige aspekter
- Det grønlandske landsstyre har iværksat en national informations turné om uran
- Medlemmer af Folketinget har besøgt Narsaq for at lære mere om Kvanefjeld-projektet
- Det grønlandske landsstyre vil etablere mere faste rammer og større klarhed ved behandling af ansøgninger om udnyttelsestilladelse

Gennem 2014 har Greenland Minerals and Energy fokus på at færdiggøre en ansøgning om udnyttelsetilladelse for Kvanefjeld-projektet samt på fortsatte drøftelser med samarbejds- og udviklingspartnere. Ved aflevering af ansøgningen om udnyttelsestilladelse forventes en tolv måneders periode til behandling af ansøgningen, sådan som det er angivet af Landsstyret.

Allervigtigst: Den seneste udvikling i Grønland bekræfter påny vores tillid til projektets tidsplan.

Ovenstående meddelelse er udsendt af Greenland Minerals and Energy Ltd., som er moderselskab til det grønlandske Greenland Minerals and Energy A/S.

Den fulde version af meddelelsen til aktiemarkederne kan læses her:
http://www.ggg.gl/docs/ASX-announcements/Developments-in-Greenland-June-2014.pdf

Pressekontakt

Se venligst vores kontaktinformationer på siden Kontakt